Tình trạng rụng tóc nhiều ở nữ là thiếu chất gì?

Rụng tóc ở nữ giới xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, ngoài yếu tố bệnh lý, sinh lý, di truyền thì rụng tóc còn xảy ra khi cơ thể bị thiếu chất. Vậy chứng rụng tóc nhiều ở nữ là thiếu chất gì? Bạn cần bổ sung những thực phẩm nào để hỗ trợ mọc tóc và chăm sóc tóc hiệu quả hơn? 

 
0888 91 98 99