Hỗ trợ khách hàng

II. THANH TOÁN

- Chấp nhận thanh toán qua COD.
- Thanh toán ngay khi đặt hàng qua chuyển khoản.

0888 91 98 99