HECTOR CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ - QUỸ BẢO TRỢ TRẺ MỒ CÔI TNBS QUẢNG BÌNH

Chương trình: "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" diễn ra từ 05 - 07/09/2022 lần này nằm trong chuỗi hoạt động thể hiện tính trách nhiệm của Lavite - Hector đối với cộng đồng xung quanh. Đoàn đã tiến hành thăm hỏi, lắng nghe và san sẻ với các bé thuộc trong quỹ bảo trợ trẻ mồ côi Tony Buổi Sáng, tại huyện Lệ Thủy và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

0888 91 98 99