Hector kí kết chương trình phúc lợi với công đoàn Y Tế Việt Nam 2021

Hector ký kết thỏa thuận hợp tác với công đoàn Y Tế Việt Nam về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế năm 2021 Thực hiện chương trình số 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích...
 
0888 91 98 99