Quy mô 25.000 m2 trang trại và 2.000 m2 nhà máy

0888 91 98 99