Hector đồng hành cùng Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

Ngày 26/11 vừa qua,  Đông Trùng Hạ Thảo Hector cũng đang có mặt tại Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45/CT-TW” cùng với các lãnh đạo các bộ, ngành, các cơ quan liên quan tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế…. 

Hội nghị có sự tham gia của 350 đại biểu kiều bào và các đại biểu đại diện cho một số bộ, ngành và địa phương trong cả nước.

Đông trùng hạ thảo Hector rất vinh dự khi được chọn là sản phẩm được tặng cho các khách mời tham dự tại sự kiện này…

hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị 45-CT/TW

đông trùng hạ thảo hector

Nước Đông Trùng Hạ Thảo Hector Sâm - Tăng lực nhanh là sản phẩm được chọn để tặng cho các khách mời tại sự kiện.

Xem thêm:

0888 91 98 99