Cấu tạo và vai trò của làn da đối vơi cơ thể

Cấu tạo và vai trò của làn da đối vơi cơ thể

Chúng ta không thể làm gì nếu không có làn da. Chúng chiếm phần lớn cấu tạo cơ thế và chúng đảm đương nhiều vai trò quan trọng khác. Nó bảo vệ chúng ta khỏi thế giới bên ngoài, duy trì nhiệt độ cơ thể, tạo ra vitamin D. Và đặc biệt, giúp chúng ta...

READ MORE