Quá trình tái tạo da và những điều cần biết

Quá trình tái tạo da và những điều cần biết

Da đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chúng ta. Và dĩ nhiên, da không phải là bất tử. Chúng được thay thế liên tục để đáp ứng được nhiệm vụ của mình. Cùng tìm hiểu quá trình tái tạo da để hiểu rõ hơn về làn da nhé. Tái tạo

READ MORE
Cấu tạo và vai trò của làn da đối vơi cơ thể

Cấu tạo và vai trò của làn da đối vơi cơ thể

Chúng ta không thể làm gì nếu không có làn da. Chúng chiếm phần lớn cấu tạo cơ thế và chúng đảm đương nhiều vai trò quan trọng khác. Nó bảo vệ chúng ta khỏi thế giới bên ngoài, duy trì nhiệt độ cơ thể, tạo ra vitamin D. Và đặc biệt, giúp chúng ta...

READ MORE