contact form

LIÊN HỆ

Chào mừng đến với công ty Lavite Vietnam.
Address 07 Street No.04, Khang An Residence, PhuHuu Ward, Disrict 9, HCMC, Lot 6/11 Phan Thiet Industrial Park 2, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Phone number +84 917 93 55 22 | +84 938 30 35 39, Email: hello@lavite.com.vn
Have any questions hello@lavite.com.vn